شعبان که همه سُرور و مهر است و صفا
باغی است ز گلهای الهی وَلا
هم عطر حسین دارد و عباس  و علیِ
هم عطر علی اکبر  و موعود خدا
**
ماهی که سراسر همه نور است شعبان
تابنده به نورِ پنج تا دُرّ گران
از لعل حسین  و دُرّ عباس و علی
از دُرّ علی اکبر  و موعود جهان
**
شعبان که همه گلاب و عطر و خُتن است
خوشبو و معطر به گل پنج تن است
عطری زِ ابالفضل و حسین و سجاد
هم یاس علی اکبر ع و هم نرگسِ ابن الحسن است

فرستنده :  سیما امید باراندوزی از ارومیه


موضوع :
مطالب مناسبتی ,